Levende aarde

Bodem leven

Aarde is een natuurproduct welke bestaat uit verschillende organische componenten, welke we naar onze speciale wensen kunnen aanpassen voor onze specifieke teelt. Een goed begin is het halve werk, en dit geld zeker voor de juiste keuze van medium, en eventuele toevoegingen welke we willen gebruiken om door de aarde te mengen en/of aan te gieten. Wanneer voor aarde gekozen wordt is het verstandig om te bedenken of er zelf nog gemengd moet worden of dat er een kant en klare zak aarde gehaald word. Belangrijk is om te letten op een aantal belangrijke punten: hoe zwaar bemest, eventuele extra organische toevoegingen, luchtigheid van de aarde, en natuurlijk de prijs. Extra organische toevoegingen kunnen zijn: wormen mest, guano, beendermeel, bloedmeel, schimmels, bacteriën enz....

Mycorrhiza schimmel

Nu de keuze is gemaakt welke aarde we willen gebruiken met eventuele toevoegingen, is de volgende stap naar een levende bodem vrij klein. Een bodemleven wordt al gemaakt op het moment dat de aarde nat gemaakt wordt. Dit zal jammer genoeg niet afdoende zijn om een hele ciclus op te kunnen teren en optimaal te presteren. Dit is dan ook de reden om mycorrhiza schimmels en bodem bacteriën toe te voegen aan de aarde om een goed draaiende fabriek te genereren, ook wel bodemleven genoemd.

Afbeelding is een wortel zonder mycorrhiza

Wortel zonder mycorrhiza

Wortel kolonisatie

Een juist functionerend bodemleven van uw planten zal uiteindelijk zorgen voor een makkelijker beheersbare kweekcyclus en een hoger kwalitatief eindproduct. Telen op substraten heeft een heel grote invloed op onze toelevering markt en zou eigenlijk een uitstekend voorbeeld zijn hoe het niet moet! De biologische activiteit (bodemleven) in dit materiaal is minnimaal,of is met steenwol zelfs volledig afwezig. Ongunstige organismes krijgen in deze situatie een prima kans zich te nestelen, niet gehinderd door de goede organismes en zorgen voor een negatief werkend bodemleven. Op deze manier bekeken zijn ziekten niet meer dan een gevolg van een verstoord biologisch evenwicht.
Met de inzet van bestrijdings of extra (chemische) meststoffen worden alleen symptonen bestreden totdat de andere ziekteveroorzaker zijn kans schoonziet. Met alle beschikbare middelen en kunstmestvormen is tot nu toe geen enkele ziekte uitgebannen,maar is het aantal alleen maar toegenomen. Deze ziektes zou je niet moeten bevechten, die moet je intomen door hen geen ruimte te geven door middel van goede bacteriën en schimmels toe te voegen. Door deze toe te voegen ontstaat er een symbiotische relatie waarbij geldt; ik krijg iets van jou en jij krijgt iets van mij. De mycorrhiza krijgt suikers die de planten- wortels afscheiden en in ruil daarvoor weekt de schimmel mineralen in de bodem los en geeft ze af aan de plant. De schimmeldraden groeien in de wortels en vertakken zich in de grond rond de wortels tot in de kleinste hoekjes en gaatjes. Dat is geen probleem door de geringe diameter van de schimmeldraden van 0,3 tot 0,4 micron. Per kubieke centimeter aarde kan de lengte van de draden in zon netwerk tot wel 2 kilometer oplopen. Wortels met een gemiddelde diameter van 0,2 millimeter zijn zon 80 keer dikker dan schimmeldraden en zijn nooit in staat zo een fijnmazig opnamenetwerk te bouwen. Bij afwezigheid van mycorrhiza is slechts 10 procent van het grondvolume beworteld,bij een levensduur van gemiddeld 6 weken. Onder deze omstandigheden blijft 90% van de in de grond aanwezige mineralen en water onbenut.

Wortel gekoloniseerd door mycorrhiza

Wortel gekoloniseerd door mycorrhiza

Levende aarde voor een hogere opbrengst

Het bodemleven is van grote invloed op de plantengroei. Uit organische mest moet het bodemleven de voedingsstoffen vrijmaken die onmisbaar zijn voor de plant. Daarnaast heeft het bodemleven nog diverse andere functies. De organische meststoffen worden het eerst omgezet door bacterien en schimmels. Hierbij kunnen voedingsstoffen vrijkomen die voor de plant beschikbaar zijn. Veel voedingsstoffen worden evenwel ook door deze schimmels en bacteriën opgenomen en zijn dan niet beschikbaar. Bacterien en schimmels worden door veel organismes gegeten en hierbij komen de gebonden voedingsstoffen dan weer vrij. Al deze nuttige effecten van een goed bodemleven resulteren in hogere opbrengsten en betere kwaliteit van uw gewas.


Opname van voeding door wortels

Het nuttige van dit draaiende netwerk welke bodemleven heet zit hem vooral in de manier van

voedingsstoffen inbrengen in de aarde. Een bodemleven levert alle nutrienten welke door de plant gevraagd word. Het nuttige van dit draaiende netwerk welke bodemleven word genoemd zit hem vooral in de manier van voedsel opname. Dit in tegenstelling tot een directe voeding (chemisch) waarbij de kweker in zal moeten schatten welke en hoeveel voeding de plant nodig heeft. En hier wil het uiteraard nog wel eens fout gaan.Het is makkelijker en effectiever om de plant zelf te laten bepalen wat en hoeveel ze nodig heeft.

Opmerkingen

Hello, first of all I am really satisfied with your organic fertilizer system which for my part has made these proofs however I would like for optimal performance, know which land to recommend you to start with your mix? What potting soil would be best?
Very interesting and logical good read keep up the good work sannie &knutsel!
Schrijf een beoordeling